• log in
  • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

Złożenie kompletu dokumentów

| Anna Kotarska

Kandydaci zalogowani w systemie IRK zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów w punkcie rekrutacyjnym (ul. Przyjaźni 1, pokój nr 6)
w terminie do 31 lipca 2022 r.  do godziny 12:00.