This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration
Obrazek 1

Wydział
Nauk Humanistycznych
i Społecznych

Sprawdź ofertę
Obrazek 2

Wydział
Nauk Ekonomicznych
i Technicznych

Sprawdź ofertę
Obrazek 3

Wydział
Nauk o Zdrowiu

Sprawdź ofertę

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Skorzystaj z możliwości bezpłatnego kształcenia

 

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie realizuje projekt pn. „Rozwój studiów o profilu praktycznym i form kształcenia ustawicznego dostosowanych do potrzeb Wielkopolski Wschodniej”. Głównym celem projektu jest zapewnienie osobom dorosłym możliwości zdobycia kompetencji i kwalifikacji dostosowanych do zmieniającego się profilu gospodarczego Wielkopolski Wschodniej. Grupę docelową stanowić będą osoby mieszkające i/lub pracujące w Wielkopolsce Wschodniej, które w momencie przystąpienia do projektu ukończyły 18 lat, nastawione na rozwój kompetencji lub kwalifikacji dopasowanych do zachodzących zmian społeczno-gospodarczych Wielkopolski Wschodniej i wpisujących się w inteligentne specjalizacje (logistyka, odnawialne źródła energii).

W ramach projektu w roku akademickim 2024/2025 Uczelnia oferuje bezpłatne

Studia I stopnia

Licencjackie

Logistyka

  • transport i spedycja
  • magazynowanie i obsługa rynku

Inżynierskie

Automatyka i robotyka

  • odnawialne źródła energii
  • metody projektowania wirtualnego

Mechanika i budowa maszyn

  • odnawialne źródła energii
  • eksploatacja pojazdów i elektromobilność

Studia II stopnia

Magisterskie

Zarządzanie i inżynieria produkcji

  • transport i logistyka produkcji
  • przygotowanie i organizacja produkcji

Studia podyplomowe

Kursy i szkolenia techniczne

Termin realizacji: listopad 2024 r.
Rekrutacja ruszy 2 miesiące przed rozpoczęciem kursu.

Termin realizacji: grudzień 2024 r.
Rekrutacja ruszy 2 miesiące przed rozpoczęciem kursu.

Termin realizacji: luty 2025 r.
Rekrutacja ruszy 2 miesiące przed rozpoczęciem kursu.

Termin realizacji: kwiecień 2025 r.
Rekrutacja ruszy 2 miesiące przed rozpoczęciem kursu.

Termin realizacji: luty 2025 r.
Rekrutacja ruszy 2 miesiące przed rozpoczęciem kursu.

Termin realizacji: luty 2025 r.
Rekrutacja ruszy 2 miesiące przed rozpoczęciem kursu.

Termin realizacji: listopad 2024 r.
Rekrutacja ruszy 2 miesiące przed rozpoczęciem kursu.

Kursy i szkolenia logistyczne

Termin realizacji: listopad 2024 r.
Rekrutacja ruszy 2 miesiące przed rozpoczęciem szkolenia.

Termin realizacji: luty 2025 r.
Rekrutacja ruszy 2 miesiące przed rozpoczęciem szkolenia.

Termin realizacji: listopad 2024 r.
Rekrutacja ruszy 2 miesiące przed rozpoczęciem szkolenia.

Specjalistyczne kursy językowe

Termin realizacji: październik 2024 r.
Rekrutacja ruszy 2 miesiące przed rozpoczęciem kursu.

Termin realizacji: październik 2024 r.
Rekrutacja ruszy 2 miesiące przed rozpoczęciem kursu.

Wszystkie ww. formy kształcenia będą realizowane w trybie niestacjonarnym (popołudniowo-weekendowym).

 

Punkt rekrutacyjny

ul. Przyjaźni 1, pokój nr 6 (parter)

poniedziałek-piątek godz. 10:00-14:00

tel.  63 249 72 37

rekrutacja@konin.edu.pl