• log in
  • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

News

General

Złożenie kompletu dokumentów

| Anna Kotarska

Kandydaci zalogowani w systemie IRK zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów w punkcie rekrutacyjnym (ul. Przyjaźni 1, pokój nr 6)
w terminie do 31 lipca 2022 r.  do godziny 12:00.

Lektorat

| Anna Kotarska

W ramach lektoratu na poszczegółnych kierunkach studiów będzie realizowany:

Lektorat

Kierunek studiów

Język angielski

bezpieczeństwo wewnętrzne /dietetyka/finanse i rachunkowość/kosmetologia/pedagogika/pielęgniarstwo/resocjalizacja/wychowanie fizyczne/zdrowie publiczne - studia II stopnia

Język angielski lub język niemiecki
(jeden do wyboru)

gospodarka i administracja publiczna - studia II stopnia/zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia

Język francuski, język niemiecki, język rosyjski (jeden do wyboru)

filologia - studia I stopnia

język francuski, język hiszpański, język rosyjski (jeden do wyboru)

filologia - studia II stopnia

język angielski i język niemiecki/język rosyjski (jeden do wyboru)

automatyka i robotyka/logistyka/mechanika i budowa maszyn