• log in
  • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

News

General

III nabór

| Anna Kotarska

 Kandydaci zalogowani w systemie IRK zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów
w Punkcie rekrutacyjnym (ul. Przyjaźni 1, pokój nr 6)
zgodnie z harmonogramem

 

Termin

rekrutacji elektronicznej i składania dokumentów

Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w tym przeprowadzenie egzaminów wstępnych dla obywateli polskich

 

Ogłoszenie wyników po godz. 14:00

Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w tym przeprowadzenie weryfikacji języka polskiego posiadanej przez cudzoziemców oraz egzaminów wstępnych dla cudzoziemców

 

Ogłoszenie wyników po godz. 14:00

19.09.2022 r. – 26.09.2022 r.

27.09.2022 r.

do dnia 04.10.2022 r.

27.09.2022 r. – 3.10.2022 r.

04.10.2022 r.

do dnia 11.10.2022 r.

4.10.2022 r. – 10.10.2022 r.

11.10.2022 r.

do dnia 18.10.2022 r.

11.10.2022 r. – 17.10.2022 r.

18.10.2022 r.

do dnia 25.10.2022 r.

18.10.2022 r.– 24.10.2022 r.

25.10.2022 r.

do dnia 28.10.2022 r.

25.10.2022 r. – 28.10.2022 r.

28.10.2022 r.

28.10.2022 r.

 

Dyżur - 17.09.2022 r.

| Anna Kotarska

W dniu 17 września 2022 r. (sobota) punkt rekrutacyjny
czynny w godzinach 10:00 - 14:00.

Dyżur - 10.09.2022 r.

| Anna Kotarska

W dniu 10 września 2022 r. (sobota) punkt rekrutacyjny
czynny w godzinach 10:00 - 14:00.

Złożenie kompletu dokumentów_II nabór

| Anna Kotarska

Kandydaci zalogowani w systemie IRK zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów w Punkcie rekrutacyjnym (ul. Przyjaźni 1, pokój nr 6) w terminie do 18 września 2022 r.  do godziny 12:00.

 

 

Dyżur - 20.08.2022 r.

| Anna Kotarska

W dniu 20 sierpnia 2022 r. (sobota) punkt rekrutacyjny
czynny w godzinach 10:00 - 14:00.

12 sierpnia 2022 r.

| Anna Kotarska

W dniu 12.08.2022 r. biuro czynne w godzinach 08:00-12:00.

Złożenie kompletu dokumentów

| Anna Kotarska

Kandydaci zalogowani w systemie IRK zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów w punkcie rekrutacyjnym (ul. Przyjaźni 1, pokój nr 6)
w terminie do 31 lipca 2022 r.  do godziny 12:00.

Komplet dokumetnów - комплект оригіналів документів

| Anna Kotarska

Кандидати, які зареєстровані у системі IRK, мають надати комплект оригіналів документів у відділ рекрутації (вул. Пшиязні 1, кімната № 6)
до 31 липня 2022 року до 12.00.

Lektorat

| Anna Kotarska

W ramach lektoratu na poszczegółnych kierunkach studiów będzie realizowany:

Lektorat

Kierunek studiów

Język angielski

bezpieczeństwo wewnętrzne /dietetyka/finanse i rachunkowość/kosmetologia/pedagogika/pielęgniarstwo/resocjalizacja/wychowanie fizyczne/zdrowie publiczne - studia II stopnia

Język angielski lub język niemiecki
(jeden do wyboru)

gospodarka i administracja publiczna - studia II stopnia/zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia

Język francuski, język niemiecki, język rosyjski (jeden do wyboru)

filologia - studia I stopnia

język francuski, język hiszpański, język rosyjski (jeden do wyboru)

filologia - studia II stopnia

język angielski i język niemiecki/język rosyjski (jeden do wyboru)

automatyka i robotyka/logistyka/mechanika i budowa maszyn