• zaloguj się
  • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

 
Uprzejmie informujemy, że rekrutacja trwa
do 25 października 2023 r. do godziny 12:00
..................................................................................................................................................................
Kandydaci zalogowani w systemie IRK zobowiązani są do dostarczenia kompletu dokumentów do punktu rekrutacyjnego  zgodnie z poniższym harmonogramem
(terminy rekrutacji - III nabór)
.................................................................................
 
Kandydaci składający dokumenty w III naborze dokonują  opłaty za ELS  
(Elektroniczna Legitymacja Studencka) w wysokości 22 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Akademii Nauk Stosowanych w Koninie:

Santander Bank Polska S.A. 3 Oddział w Koninie

22150014611214600147750000
(podając: nazwisko i imię, kierunek studiów, z dopiskiem „opłata za ELS”)

....................................................................................

TERMINY REKRUTACJI - III NABÓR

Termin elektronicznej rejestracji i składania dokumentów w punkcie rekrutacyjnym

Posiedzenie UKR dla obywateli polskich.

Ogłoszenie wyników

po godz. 14:00

Posiedzenie UKR, w tym przeprowadzenie

weryfikacji znajomości języka polskiego* posiadanej przez cudzoziemców oraz egzaminów wstępnych dla cudzoziemców.

Ogłoszenie wyników po godz. 14:00

19.09.2023 r. – 25.09.2023 r.

26.09.2023 r. (wtorek)

do dnia 4.10.2023 r.

26.09.2023 r. – 03.10.2023 r.

4.10.2023 r. (środa)

do dnia 10.10.2023 r.

04.10.2023 r. – 09.10.2023 r.

10.10.2023 r. (wtorek)

do dnia 17.10.2023 r.

10.10.2023 r. – 16.10.2023 r.

17.10.2023 r. (wtorek)

do dnia 25.10.2023 r.

17.10.2023 r. – 25.10.2023 r. (godz. 12:00)

25.10.2023 r. (środa)

25.10.2023 r.

............................................................................................................................................................................................................

Punkt rekrutacyjny

ul. Przyjaźni 1, pokój nr 6 (parter)

poniedziałek-piątek godz. 10:00-14:00

tel.  63 249 72 37

rekrutacja@konin.edu.pl