Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację
Obrazek 1

Wydział
Nauk Humanistycznych
i Społecznych

Sprawdź ofertę
Obrazek 2

Wydział
Nauk Ekonomicznych
i Technicznych

Sprawdź ofertę
Obrazek 3

Wydział
Nauk o Zdrowiu

Sprawdź ofertę

Szanowny Kandydacie! Skorzystaj z możliwości bezpłatnego kształcenia

Jeżeli jesteś osobą mieszkającą lub/i pracującą na terenie Wielkopolski Wschodniej i jesteś zainteresowany studiami niestacjonarnymi zachęcamy do złożenia dokumentów na bezpłatne studia niestacjonarne realizowane w ramach projektu „Rozwój studiów o profilu praktycznym i form kształcenia ustawicznego dostosowanych do potrzeb Wielkopolski Wschodniej”

1)     I stopnia (studia niestacjonarne: automatyka i robotyka, logistyka, mechanika i budowa maszyn)

2)      II stopnia (studia niestacjonarne: zarządzanie i inżynieria produkcji)

Numer PESEL uczestnika może być wykorzystany jednokrotnie tj. uczestnik może skorzystać tylko z jednej formy kształcenia w trakcie trwania projektu.

Kandydaci zalogowani w systemie IRK zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów
(w tym zaświadczenie od lekarza medycyny pracy na kierunki: bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne, zdrowie publiczne) do 31 lipca 2024 r. g. 12:00

Dyżur (sobota)

27 lipca 2024 r. godz. 10:00 - 14:00

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie realizuje projekt pn. „Rozwój studiów o profilu praktycznym i form kształcenia ustawicznego dostosowanych do potrzeb Wielkopolski Wschodniej”. Głównym celem projektu jest zapewnienie osobom dorosłym możliwości zdobycia kompetencji i kwalifikacji dostosowanych do zmieniającego się profilu gospodarczego Wielkopolski Wschodniej. Grupę docelową stanowić będą osoby mieszkające i/lub pracujące w Wielkopolsce Wschodniej, które w momencie przystąpienia do projektu ukończyły 18 lat, nastawione na rozwój kompetencji lub kwalifikacji dopasowanych do zachodzących zmian społeczno-gospodarczych Wielkopolski Wschodniej i wpisujących się w inteligentne specjalizacje (logistyka, odnawialne źródła energii).

W ramach projektu w roku akademickim 2024/2025 Uczelnia oferuje

Studia

Kierunki

Moduły

I stopnia

Automatyka i robotyka

1.  odnawialne źródła energii

2.  metody projektowania wirtualnego

Logistyka

1.  transport i spedycja

 

2.  magazynowanie i obsługa rynku

Mechanika i budowa maszyn

1.    odnawialne źródła energii

2.    eksploatacja pojazdów i elektromobilność

II stopnia

Zarządzanie i inżynieria produkcji

1.  transport i logistyka produkcji

2.  przygotowanie i organizacja produkcji

podyplomowe

Budownictwo energooszczędne i alternatywne źródła energii

 

 

 

 

 

 

Kursy i szkolenia techniczne

Kierunki

eksploatacja pojazdów elektrycznych i wodorowych

obsługa obrabiarek CNC

instalacja pomp ciepła i klimatyzacji

projektowanie i instalacja systemów fotowoltaicznych

projektowanie stron internetowych

programowanie w języku PYTHON

technologia łączenia

 

 

Kursy i szkolenia logistyczne

Kierunki

magazynowanie

metody optymalizacji zapasów

transport i logistyka

 

Specjalistyczne kursy językowe

Kierunki

język angielski techniczny

język niemiecki techniczny


 

Punkt rekrutacyjny

ul. Przyjaźni 1, pokój nr 6 (parter)

poniedziałek-piątek godz. 10:00-14:00

tel.  63 249 72 37

rekrutacja@konin.edu.pl