• zaloguj się
  • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Aktualności

Ogólne

Dyżur - 20.08.2022 r.

| Anna Kotarska

W dniu 20 sierpnia 2022 r. (sobota) punkt rekrutacyjny
czynny w godzinach 10:00 - 14:00.

Komplet dokumetnów - комплект оригіналів документів

| Anna Kotarska

Кандидати, які зареєстровані у системі IRK, мають надати комплект оригіналів документів у відділ рекрутації (вул. Пшиязні 1, кімната № 6)
до 31 липня 2022 року до 12.00.

Lektorat

| Anna Kotarska

W ramach lektoratu na poszczegółnych kierunkach studiów będzie realizowany:

Lektorat

Kierunek studiów

Język angielski

bezpieczeństwo wewnętrzne /dietetyka/finanse i rachunkowość/kosmetologia/pedagogika/pielęgniarstwo/resocjalizacja/wychowanie fizyczne/zdrowie publiczne - studia II stopnia

Język angielski lub język niemiecki
(jeden do wyboru)

gospodarka i administracja publiczna - studia II stopnia/zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia

Język francuski, język niemiecki, język rosyjski (jeden do wyboru)

filologia - studia I stopnia

język francuski, język hiszpański, język rosyjski (jeden do wyboru)

filologia - studia II stopnia

język angielski i język niemiecki/język rosyjski (jeden do wyboru)

automatyka i robotyka/logistyka/mechanika i budowa maszyn